Gusto nyo ba ng dalawang case ng
Red Horse Beer? Sumali na kasama
ang tropa`t mag-inuman!

Araw mo to,
Beer Day mo to!

DOH-FDA CFRR Permit No. 0971 S.2014